Revista Biz

Comerțul cu alimente, Produse alimentare cu amănuntul

O problemă majoră cu impact negativ asupra sănătăţii prezintă comerţul stradal neautorizat străzi, pieţe improvizate, comerțul cu alimente comerciale, pieţele agricole urbane şi îndeosebi rurale ce nu corespund normelor sanitare etc.

Direcția Unități de Comerț, Alimentație Publică și Protecția Consumatorilor Direcția Unități de Comerț, Alimentație Publică și Protecția Consumatorilor Evaluarea unitaţilor Descrierea succintă a scopului și obiectivelor: Direcţia asigură organizarea şi coordonarea acţiunilor în domenii orientate spre garantarea siguranţei alimentelor cu excepţia produselor alimentare prevăzute la articolul 19 litera d din Legea nr. Implementarea politicii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală şi non-animală prin perspectiva supravegherii comerţului, depozitării, distribuţiei şi consumului; Realizarea acţiunilor pentru atingerea obiectivelor strategice ale ANSA în domeniul siguranţei alimentelor în procesul comercializării, depozitării, distribuţiei şi consumului produselor alimentare. Direcţia are următoarea structură organizatorică: Serviciul Supravegherea comerţului şi distribuţiei produselor alimentare de origine animală; Serviciul Supravegherea comerţului şi distribuţiei produselor alimentare de origine non-animală. Implementează strategiile şi politicile statului în domeniul siguranţei alimentelor; Participarea la elaborarea cadrului normativ şi legislativ în domeniul siguranţei alimentelor.

Cauzele principale, care au favorizat apariţia toxiinfecţiilor alimentare au fost folosirea materiei prime de origine animală infectate primar, procurată din unităţi comerciale specializate, în cadrul cărora, constant, nu s-au respectat regulile de comerțul cu alimente, de păstrare şi condiţiile de comercializare a acestor produse.

Totodată n-a fost respectat procesul tehnologic de pregătire şi păstrare a bucatelor. Infectarea secundară a produselor alimentare a fost posibilă şi din partea personalului a bucătarilor care a pregătit bucatele.

Ai probleme cu fierea? Alimente de dietă recomandate de Dr. Iren Alexoi -Tableta de sănătate TVR

În perioada anilor bolile infecţioase ocupă locul trei în structura morbidităţii generale la preşcolari. În ultimii 3 ani au fost înregistrate 23 de focare de intoxicaţii alimentare în instituţiile pentru copii au fost infectaţi copii.

Produse alimentare cu amănuntul Soluţii de sisteme flexibile şi scalabile pentru comerţul alimentar Comerţul alimentar impune cerinţe exigente specialiştilor în intralogistică. Dezvoltarea tehnologică a lanţurilor de magazine este completată tot mai mult de creşterea rapidă a comerţului online cu alimente. Mult timp comerţul alimentar cu amănuntul a cunoscut o dezvoltare revoluţionară şi s-a concentrat pe optimizarea permanentă a reţelelor logistice existente. Odată cu creşterea comerţului online cu alimente, comerţul alimentar cu amănuntul se află în faţa unor noi provocări logistice. Şi aici oferim soluţii scalabile, care permit atât lanţurilor comerciale de vânzare cu amănuntul deja consacrate, dar şi start-up-urilor, deservirea eficientă a acestei noi pieţe, de la recepţia mărfurilor până la uşa clientului.

Insuficient este soluţionată problema salubrizării localităţilor. Solul este poluat, în special, cu substanţe organice, conform evaluărilor  sanitaro-igienice efectuate în În mare măsură poluarea solului a fost  condiţionată de nerespectarea termenelor de evacuare a reziduurilor menajere şi lipsa serviciilor de evacuare a deşeurilor din localităţile rurale.

teoria opțiunilor reale este o combinație

Platformele existente pentru depozitarea deşeurilor menajere nu sunt amenajate corespunzător. De mai mulţi ani s-a creat o situaţie nefavorabilă privind exploatarea poligonului din municipiul Chişinău. Este alarmantă situaţia în contextul contaminării solului cu ouă viabile de helminţi.

sistem egal pentru opțiuni binare

Este cunoscut faptul, că poluarea solului contribuie şi la contaminarea apei potabile, care provoacă nu doar infecţii intestinale acute, dar poate fi şi un factor de risc în apariţia bolilor cronice de geneză neinfecţioasă a organelor sistemului gastro-intestinal, a organelor hematopoetice, cum ar fi: gastritele, duodenitele, ulcerele, colicistitele, hepatitele, anemiile ş.

Mai mult de jumătate din populaţia republicii din localităţile rurale se alimentează cu apă potabilă din pânza freatică, aceasta fiind compromisă datorită concentraţiilor înalte de nitraţi. Folosirea surselor de apă cu conţinut sporit de nitraţi, nitriţi, fluor, bor şi alte substanţe chimice, precum şi poluarea microbiană aduc prejudicii serioase sănătăţii populaţiei.

strategie cum să faci bani

Conţinutul excesiv de nitraţi afectează starea de sănătate a copiilor şi în special a sistemului sangvin, provocând methemoglobinemia, care se manifestă prin anemii severe.

Astfel, a crescut incidenţa şi prevalenţa prin bolile sângelui la copii, care în 80 - 90 la sută de cazuri sunt prezente anemiile.

spune- mi un venit de încredere pe internet

Luînd în consideraţie situaţia creată, este de menţionat că fortificarea sănătăţii publice va putea fi soluţionată numai prin unirea eforturilor tuturor instituţiilor statale şi publice, prin colaborarea intersectorială, sporirea responsabilităţii față de obligațiile propriia fiecărei părţi.