Preview Demo Metal Brașov by TEHNIC MEDIA - Issuu

Opțiuni binare embria

IAS — Institut american de Strategie. INS — Serviciu american de imigraţie. JIC — Comitet al agenţiilor de servicii secrete englezeşti. JCS — Comitetul şefilor de Stat-major din armata americană.

Cod Binar Fisa de Lucru

KLA — Armată teroristă opțiuni binare embria eliberare albanezo-musulmană. LDK — Partid naţionalist albanez Kosovo. MAD — Militärischer Abschirmdienst serviciu de contraspionaj german. NRO — Birou naţional de recunoaştere.

NTSB — Birou naţional pentru securitatea transporturilor. NWC — Colegiu naţional de război. OACI — Organizaţia internaţională a aviaţiei civile. OAS — Organizaţie armată secretă algeriano-franceză. OCDE — Organizaţia de cooperare şi dezvoltare economică. OPEP — Organizaţia ţărilor exportatoare de petrol. MI-5, MI-6 — Servicii secrete englezeşti. NRRC — Centru de reducere a riscurilor nucleare.

NSA — Agenţie naţională de securitate. NYPD — Poliţia municipală new-yorkeză. P-2 — Propoagaanda Due, continuatoare a lojii masonice Propaganda Uno. P2OG — Grup terorist subordonat Pentagonului. PNAC — Proiect pentru un nou secol american. PRT — Presă, radio, televiziune, medii de dez informare, corupte. QG — Cartier general militar. SCO — Organizaţia de coopperare de la Shangai. TRAC — Asociaţie de ajutorare a copiilor traumatizaţi. USPS — Serviciile poştale americane.

VG — Vigilant guardian, manevră, exerciţiu de comandament. VIPS — Amicala serviciilor de informaţii pentru etica profesională. WUE — Weltuntergangserlebnis sindromul cauzei exterioare, sentimental perturbate, de sfârşit de lume, în descrierea clinică a schizofreniei.

Mulţi dintre cititorii cărţii de faţă îşi pun această întrebare. Fără îndo- ială, ei s-ar fi aşteptat mai curând la cunoscutele fotografii ale trage- diei WTC din New York şi ale exploziei Pentagonului, ce se găsesc pe coperţile atâtor cărţi consacrate celor petrecute în Statele Unite, la 11 Septembrie Cartea noastră se ocupă însă nu numai de cele efec- tiv petrecute în acea zi, ci şi de cele ce erau cât pe-aci să se producă şi de care am scăpat ca prin urechile acului!

Iată de ce am imprimat ciuperca nucleară pe copertă. Cele petrecute în acea zi nu erau fără legătură cu relansarea întrecerii nucleare opțiuni binare embria marile puteri. Docu- mentele ieşite câștigurile din copierea tranzacțiilor iveală în cursul anuluidupă publicarea primei ediţii a acestei cărţi, justifică punctul nostru de vedere.

Femeia | TheWoman | Page 7

În consecinţă, ne vom ocupa şi de ele. Mai întâi, câteva cuvinte despre metoda noastră. Această carte afirmă că evenimentele din 11 Septembrie au fost pregătite şi declanşate, cu bună ştiinţă, de către o reţea de terorişti sau opțiuni binare embria MIHOP2.

Potrivit analizei noastre, atentateele de la 11 Septembrie au fost o provocare deliberată, din partea unei reţele banditeşti de înalţi funcţionari din serviciile secrete şi militare ale Statelor Unite şi Angliei, dominate de înalta finanţă Wall Street şi City, din Londra.

Orice altă abordare a celor petrecute falsifică realitatea atentatelor teroriste şi dezorientează marele public, lăsând omenirea într-o stare de frustrare naivă, opțiuni binare embria imposibilitate de a înţelege şi identifica amenin- ţarea actuală şi viitoare a terorismului de Stat — un terorism artificial!

Fiind vorba de un terorism fabricat sub o falsă identitate, omenirea 1. Autorul se referă la coperta ediţiei originale, publicată în Statele Unite. Teza declanşării intenţionate a evenimentelor cunoscute, mai mult sau mai puţin Make It Happen On Purpose.

În afara declanşării intenţionate a atentatelor de la 11 Septembrie, care sunt celelalte posibilităţi pe care o anchetă opțiuni binare embria trebuie să le aibă în vedere?

Din păcate, această versiune oficială se reduce la un opțiuni binare embria de minciuni şi imposi- bilităţi evidente. Din perspectiva acestei versiuni, elementele cheie ale RCKH sunt afectate de o viziune moralo-demagogică pe dos: catastrofa de la 11 Septembrie este văzută ca o răsplată dreaptă, din partea victimelor imperialismului, pentru toate crimele comise cândva de către sistemul actual.

Sub o formă atenuată, această teză este susţinută de Noam Chomsky şi de Gore Vidal, după cum am arătat în prima noastră ediţie.

începem să facem bani

Acest bumerang sau răsplată, pentru cine se joacă cu focul, este în minţile tuturor apostolilor stângii, în măsura în care aceştia catadicsesc să se pronunţe cu privire la cele petrecute — cazul cel mai grotesc fiind acela al lui Ward Churchill, provocatorul de cursă lungă de la universitatea din Colorado.

Churchill şi-a făcut ucenicia de provocator şi distrugător în Vietnam, pe timpul carierei sale în patrulele de recunoaştere la distanţă. După cum afirmă ziarul Denver Post 18 ian. Churchill a ajuns astfel principalul candidat la premiul Arlen Specter3, care răsplăteşte cea mai mare inventivitate în materie de apologie a unei versiuni oficiale.

Universitarii par incapabili să vadă clar în astfel de cazuri. Alţi comentatori au acceptat cu ochii închişi RCKH, arătând însă că multe întrebări au rămas fără de răspuns.

Întrebările fără răspuns erau curajoase în octombrieiar în arătau încă o oarecare judecată sănătoasă. Ca urmare a progresului diverselor anchete, această versiune devenise învechită şi ridicolă în Un an mai târziu, înversiunea întrebărilor fără de răspuns ajunsese simbolul refuzului de a înţelege, din cauza fricii şi a anumitor prejudecăţi.

Această opțiuni binare embria încă se întâlneşte, ceea ce este explicabil: ea permite încasarea anumitor subvenţii publice şi private. În ziua Judecăţii de pe Urmă, când Arhanghelul Gabriel va suna din trompetă şi va scula morţii din morminte, partizanii acestei versiuni încă vor sporovăi pe tema întrebărilor fără răspuns, alibiul ce le justifică neputinţa cronică, paralizia politică şi umbra făcută pământului.

site- ul dvs. cu opțiuni binare

Nu mai puţin, această teză afirmă că atentatul al-Qaida nu ar fi fost posibil fără cooperarea activă opțiuni binare comerciale oly unor elemente din administraţia Bush şi din Pentagon, care au sabotat deli- berat apărarea anti-aeriană americană, permiţând piloţilor sinucigaşi să atingă ţintele din WTC şi Pentagonul. Prima carte a lui Nefeez Ahmed cocheta şi ea cu această idee.

După numele opțiuni binare embria senator republican de Pennsylvanie, colaborator al Comisiei Warren, care a redactat, la vremea respectivă, Raportul privind asasinarea preşedintelui J. Kennedy şi rănirea guvernatorului John Connally. Let lt Happen On Purpose — lăsaţi să facă, cu bună ştiinţă.

O variantă mai extravagantă admite că Atta şi acoliţii săi lucrau pentru CIA, dar numai ca traficanţi de arme şi de droguri, nu ca terorişti. Conform acestei teze, la un moment dat, traficanţii de arme şi droguri s-ar fi revoltat contra patronilor din CIA, aruncând în aer WTC-ul şi Pentagonul. Excentric şi delirant, nici câștigarea rapidă a banilor cu retragere fără investiție această variantă nu reuşeşte să explice tăcerea apărării anti-aeriene vreme de o oră şi 45 de minute, nici demolarea controlată a celor două turnuri.

Totuşi, pe măsură ce alte şi alte documente au ieşit la lumină, ea a devenit la fel de imposibilă, după cum voi arăta în cele ce urmează. Astăzi însă, teza « lăsaţi-i să facă, cu bună ştiinţă » este foarte şubredă. Îndată ce se apropie un microfon sau un cameraman al televiziunii, mulţi dintre susţinătorii ei schimbă macazul şi se opțiuni binare embria pe poziţia întrebărilor fără răspuns. Noul Pearl Harbor al lui David Opțiuni binare embria Griffin dă exemplul teoriei declanşării intenţionate de către Bush-Cheney, deşi autorul ei se ascunde după deget, refuzând explicaţia globală a ceea ce s-a produs în acel 11 Septembrie.

Accentul pus pe tandemul Bush-Cheney, consideraţi creierul celor petrecute atunci, este foarte problematic, în sensul că o reţea guvernamentală teroristo-pucistă există încă de la explozia distrugătorului USS Maine Havana,în urmă cu peste un secol… mult înaintea lui Bush şi a lui Cheney. Ne putem întreba : conspiratorii serioşi îndrăznesc oare să atribuie un rol important oricărui cretin sau persoane ce a suferit numeroase atacuri cardiace, care poartă un un pacemaker şi ale cărei zile sunt numărate?

Aceste obiecţii privesc toate alegaţiile, inclusiv cele ale lui Mike Ruppert, care îi atribuie lui Cheney un rol absolut crucial.

Practic, guvernul invizibil american nu va pierde nimic prin sacrificarea marionetelor actuale, Bush, Cheney şi banda lor. Griffin respinge sub toate punctele Rapor- tul Kean-Hamilton, misiune pe care ar fi putut-o lăsa susţinătorilor tezei întrebărilor fără răspuns şi chiar autorilor de literatură ştiinţifico- fantastică, cum o sugerează el însuşi.

Opțiuni binare embria acestea se confundă cu demersul steril şi agnostic al lui Griffin, în sensul că, faţă cu noile manifestări teroriste, mai ales din a doua jumătate a luisuntem absolut dezarmaţi. Deşi confuze, diferenţele dintre aceste teze şi anti-teze merită să fie subliniate.

În general, provocarea teroristă reuşită posedă calitatea « lăsaţi-i să facă, cu bună ştiinţă », în sensul că treaba FBI-ului şi a Justiţiei implică asigurarea că sistemul poliţist normal nu împiedică ţapii ispăşitori să acţioneze, printr-o nedorită întemniţare prematură, care ar văduvii conspiraţia de idioţii utili şi guguştiucii indispensabili.

Aceasta este însă doar o parte din dezvoltarea terorii, prezenţa profe- sioniştilor antrenaţi, ce produc opțiuni robo şi rezultatele cunoscute, pe care ţapii ispăşitori nu le-ar putea realiza, este necesară şi suficientă pentru validarea analizei « declanşare intenţionată » a întregii operaţiuni.

Conştient sau inconştient, anumiţi comentatori au avansat perspectiva ce s-ar putea numi « declanşarea intenţionată din partea Mossadului ». După cum arăt în această carte, este clar că Mossadul a observat cu atenţie fiecare fază de pregătire şi execuţie a atentatelor de la 11 Septembrie. Deşi Mossadul este cunoscut ca o organizaţie foarte răufăcătoare, deocamdată nu s-a putut dovedi cu certitudine absolută că el a jucat un rol operaţional direct în evenimentele de la 11 Septembrie Până acum, nu s-a putut nici măcar stabili că, potrivit practicii în vigoare, CIA ar fi încredinţat Mossadului sub- tratarea limitată a anumitor sarcini în cadrul loviturii teroriste de la 11 Septembrie Teza privind declanşarea deliberată, de către Mossad, a întregii tărăşenii, seduce mulţi şovini, convinşi în mod dogmatic că Americanii nu pot face aşa ceva compatrioţilor lor, că numai nişte străini, precum drăguţii din cadrul Mossadului, ar fi putut comite o astfel de blestemăţie.

Această teză este deopotrivă de pericu- loasă şi de stupidă, ceea ce trebuie reamintit susţinătorilor ei, împo- triva a ceea ce ei consideră imposibil.

TERREUR-PDF.pdf

De altfel, documentele opera- ţiunii Northwoods au în vedere exact genul acesta de asasinare a Ameri- canilor de către Americani. Pe cât mi-am putut da seama, nimeni nu a avansat încă ideea declanşării deliberate a atentatelor de la 11 Septembrie de către serviciul secret britanic MI-6, variantă totuşi posibilă, deşi dovezile sunt insuficiente.

Această a doua ediţie a cărţii mele continuă să afirme că atacurile teroriste din 11 Septembrie sunt « made in the USA ». Prima ediţie a cărţii de faţă aminteşte aceste exerciţii, cărora le adaugă Northern Guardian.

  • Femeia | TheWoman | Page 7 - Învață să comercializezi piramidele pieței - EFA
  • Noutăți despre bitcoin

Amalgam Virgo şi un exerciţiu local în regiunea 16 Washington, astfel că se ajunge la numărul total de opt exerciţii. Acum, când scriu aceste rânduri, s-a stabilit cu precizie că cel puţin 15 exerciţii militare erau în curs, în acel 11 Septembrie, direct legate de evenimentele acelei zile. Această cifră variază funcţie de criteriile avute în vedere. Vigilant Guardian Apărare aeriană contra unei deturnări de avion Northern Guardian Apărare anti-aeriană Northern Vigilance Desfăşurarea de către NORAD a avioanelor de luptă către Alasca şi nordul Canadei Amalgam Warrior Apărare aeriană şi interceptare aeriană reală la scară mare, supraveghere a pistelor Global Guardian Război nuclear « Armaghedon » Crown Vigilance Exerciţiu de comandament pentru lupta aeriană Apollo Guardian Apărare aeriană şi interceptare aeriană reală la scară mare, supraveghere a pistelor.

metode de a câștiga bani pe bitcoin