COVID-19 și planificarea în timpul pandemiei: Ce răspuns ar trebui să aibă companiile

Lideri în mobilizarea veniturilor suplimentare. Primul Război Mondial

Conținutul

  Bucureºti, România, 23 mai —IFC, membrã a Grupului Bãncii Mondiale, ºi KRUK, lider în recuperarea datoriilor din Europa Centralã ºi de Est, au convenit sã achiziþioneze un portofoliu de credite neperformante de la Bancpost ºi alte subsidiare ale Grupului Eurobank din România, pentru a contribui la accelerarea soluþionãrii CNP-urilor ºi a spori lichiditãþile sectorului bancar din România ºi din regiune.

  Numãrul mare de credite neperformante din România ºi din regiune reprezintã o problemã gravã încã din momentul declanºãrii crizei financiare globale din IFC ºi KRUK s-au angajat sã investeascã într-un portofoliu de credite neperformante negarantate acordate persoanelor fizice de cãtre Bancpost ºi de alte subsidiare ale Grupului Eurobank din România, cu un sold total restant de aproximativ milioane EUR.

  Pânã în prezent, IFC a investit 1,4 miliarde USD la nivel global pe cont propriu ºi a mobilizat încã 3,5 Lideri în mobilizarea veniturilor suplimentare USD de la alþi investitori, ceea ce a permis instituþiilor financiare sã se debaraseze de credite neperformante în valoare de 30 miliarde USD.

  Consolidarea sistemului financiar local prin susþinerea bãncilor în reducerea credite neperformante reprezintã o prioritate strategicã.

  Satoshi curs astăzi

  Este un moment deosebit pentru întreaga echipã care lucreazã la aceastã tranzacþie — tocmai am devenit un partener valoros pentru cele mai mari instituþii internaþionale, cum este IFC.

  Colaborând cu peste de firme din lumea întreagã, ne valorificãm capitalul, expertiza ºi influenþa pentru a crea oportunitãþi acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. În anul financiarinvestiþiile noastre pe termen lung în þãrile în curs de dezvoltare s-au ridicat la aproape 18 miliarde USD, ajutând sectorul privat sã joace un rol esenþial în efortul global de a pune capãt sãrãciei extreme ºi a spori prosperitatea comunã.

  Pentru informaþii suplimentare, vizitaþi www.

  totul despre opțiunile binare pentru începători

  De la începutul operaþiunilor, compania a achiziþionat portofolii cu o valoare nominalã totalã de 27,0 miliarde PLN 6,5 miliarde EUR. KRUK S. Pentru a afla mai multe despre KRUK, vã rugãm sã vizitaþi www. Având o reþea totalã alcãtuitã din peste de sucursale în Grecia ºi în strãinãtate, Grupul oferã o gamã cuprinzãtoare de produse ºi servicii financiare clienþilor sãi persoane fizice ºi companii.

  Plăți suplimentare de venit USN

  În Grecia, Eurobank este unul din cei patru piloni ai sistemului bancar. Cu douã reþele de sucursale distincte pentru persoane fizice, Eurobank Network ºi New TT Branch Network, centre specializate pe afaceri, o reþea distinctã de servicii bancare private ºi canale de servicii electronice, filozofia Grupului se axeazã pe servicii de înaltã calitate pentru clientela sa.

  Grupul are, de asemenea, o poziþie strategicã în domeniul serviciilor bancare pentru persoane fizice ºi companii în Bulgaria, România ºi Serbia, oferã servicii deosebite de Management al Averii în Cipru, Luxemburg ºi Londra ºi este prezent ºi în Ucraina.

  tranzacționare non- indicator pe opțiuni

  Pentru a afla mai multe despre grupul Eurobank, vã rugãm sã vizitaþi www.